Reinz | rEinz | reInz | reiNz | reinZ

 

Sa tambayan tabi ng Aden corner Hahn harap ng Rizal……..

Sa tambayan tabi ng Aden corner Hahn harap ng Rizal……..

……………………..

……………………..

beef duo at ang chaka nilang hair  …. now showing hahhahahahhaha

beef duo at ang chaka nilang hair  …. now showing hahhahahahhaha

Tell my love to wreck it all.
Cut out all the ropes and let me fall.

Skinny Love, Bon Iver or Birdy (via spookyirishehler)